Make your own free website on Tripod.com

MAJDANDZIC VIKTOR
Rodjen Ivanjska 1931 godineZavrsio Akademiju za likovne umjetnosti u Beogradu.

MAKAREVIC MEHMEDALIJA
Rodjen 1919 godine, preminuo 1972 godine u Doboju. Naivni slikar po zanimanju stolar.

MAKSIMOVIC SLAVKO LADISLAV
Rodjen 1925 godine u Sarajevu. Visa strucna sprema, bavi se slikarstvom i kolekcionarstvom. Specijalnost izrada Urbanisticko arhitektonskih maketa.

MAKSIMOVIC ZANI
Rodjen 1951 godine u Sarajevu. Srednja strucna sprema. Specijalnost i profesionalni rad na izradi Urbanisticko arhitektonskih maketa.

MALIS ANTONIJA
Rodjena 1917 godine u Ljubiji-Latin. Naivna slikarka po zanimanju domacica. Zivi u Kreswvu.

MALOVIC EDIN
RodjenDiplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu-odsjek graficki dizajn.

MANDIC PETAR
Rodjen 1938 godine u selu Zdena kod Sanskog Mosta. Naivni slikar po zanimanju metalostrugar. Zivio u Sanskom Mostu.

MARIC DAVID
Rodjen 1927 godine u Donjem Malovanu kod Kupresu. Naivni skulptor po zanimanju penzioner. Zivio u Bugojnu.

MARIC MIRKO
Rodjen 1949 godine u Zenici. Zavrsio Skolu primjenjenih umjetnosti u Sarajevu 1970 godine i Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1976 godine. Bavi se slikarstvom.

MARIC STANISLAVA
Rodjena 1931 godine u Bugojnu. Naivna slikarka po zanimanju domacica. Zivi u Bugojnu.

MARJANOVIC PREDRAG
Rodjen 1948 godine u Prijedoru. Zavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1978 godine.

MARJANOVIC VLADO
Rodjen 1906 u Livnu preminuo u Kruscici kod Travnika 1958 godine. Prve slikarske pouke primio u Sarajevu od Gabrijela Jurkica. Zavrsio Akademiju u Rimu. Pohadjao specijalni kurs za zidno slikarstvo kod profesora Caleagnadora u Rimu. Prije odlaska u Rim proveo krace vrijeme kod Bele Cikosa u privatnoj skoli u Zagrebu, boravi u Parizu. Clan ULUH-a od 1946.

MARJANOVIC ZELJKO
Rodjen preminuoDiplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

MARKOVIC MILOMIR
Rodjen 1952 godineZavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu.

MARKOVIC RADOSLAV
Rodjen u Zablju kod Novog Sada 1928 godine. Zavrsio Pedagosku akademiju u Sarajevu.

MARKOVIC ZORAN
Rodjen 1954 godineZavrsio je Skolu primjenjenih umjetnosti u Nisu 1974 godine.

MARKICEVIC ZVONIMIR
Rodjen 1939 godine u Sarajevu. Zavrsio Skolu za primjenjenu umjetnost u Sarajevu. Bavi se slikarstvom, grafickim dizajnom i karikaturom.

MARTINOVIC ANTO
Rodjen u Sarajevu 1933 godine. Zavrsio je Akademiju primjenjenih umjetnosti u Beogradu.

MASIC ZELJKO
Rodjen 1967 godine u Gradaccu. Slikarstvo ucio u ateljeu RENE-a FUX u Svajcarskoj.

MASNIC CAMIL
Rodjen 1919 godine u Gackom. Naivni slikar po zanimanju zeljeznicar. Zivi u Doboju.

MATIC-MANDIC DUBRAVKA
Rodjena 1955 godine u Zenici. Zavrsila je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1985 godine.

MATIJASEVIC-PRCE SLAVICA
Rodjena 1959 godine u SarajevuZavrsila Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu.

MATKOVIC ANTE
Rodjen u Gornjem Dolcu kod Travnika 1897 preminuo u Mostaru 1964 godine. Zavrsio Visu skolu za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu i Specijalnu skolu za medaljarstvo kod profesora Otakara Spaniela na Akademiji likovnih umjetnosti u Pragu. Sluzbuje u Sarajevu zatim u Tuzli i Mostaru.

MAZALIC DJOKO
Rodjen u Bos. Kostajnici 1888 preminuo 1975 u Sarajevu. Studirao slikarstvo na Visokoj skoli za likovne umjetnosti u Budimpesti kod T. Zemplenyia. Sluzbovao kao profesor crtanja u Sarajevu i Travniku, te u zavodu za zastitu spomenika kulture Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Bavio se naucnim radom.

MEHICIC SLAVEN
Rodjen 1958 godine u Slavonskom Brodu. Zavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu

MEHOVIC MIRSAD

MELHER ZLATKO
Rodjen 1949 godine u Mostaru. Zavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1978 godine.

MERCEP RAJKA
Rodjena 1904 godine u Bileci preminula u Parizu 1963 godine. Pohadjala Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Odlazi u Pariz gdje kratko uci na Akademiji Colarosi i Academie de la Grande Chaumiere i privatno kod animaliste Hilberta. Bila je clan Jesenjeg pariskog salona, a od 1944 pocasni clan Salona zena slikara i vajara.

MERIN DANKO
Rodjen 1962 godineZavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1986 godine.

MESIC RUSMIR
Rodjen 1956 godine u MostaruZavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu.

MICANOVIC ZDRAVKO
RodjenZavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu-odsjek slikarstvo

MICKOVIC FLORIJAN
Rodjen 1935 godine u Mostaru. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

MIHAJLOVIC DJORDJE
Rodjen u Tuzli 1875 godine preminuo u Tuzli 1919Slikarstvo pocinje da studira u Beogradu, odakle prelazi u Minhen. Zavrsava Umjetnicku akademiju u Minhenu. Od 1910 zivi u Tuzli. Nekoliko mjeseci proveo u Aradu, odakle je pusten zbog bolesti. Slikao je pored portreta i mrtvih priroda i pejsaze.

MIHAJLOVIC ZDRAVKO

MIHIC STOJA
Rodjena 1907 godine u selu Pistanica kod Kljuca. Naivna slikarka vezom na platnu, po zanimanju domacica. Zivi u Gornjoj Sanici.

MIHOLJCIC MILIJANKO
Rodjen u Visokom 1957 godine. Zavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1981godine.

MIKAC SRECKO
Rodjen 1926 godine u Kotorskom. Naivni slikar po zanimanju elektromehanicar u penziji. Zivi u Sarajevu.

MIKANOVIC MIOMIRKA
RodjenaDiplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu-odsjek graficki dizajn.

MIJIC KUZMIC LUJZA
Rodjena 1889 u Sarajevu preminula 1959 u Zagrebu. Ucila slikarstvo u privatnoj skoli Jana Karela Janovskog u Sarajevu i R. Schaffera u Becu a zatim na umjetnickoj skoli za zene u Becu.

MIJIC KARLO
Rodjen 1887 u Bileci preminuo 1964 u ZagrebuUcio slikarstvo u privatnoj skoli R. Schaffera u Becu a zatim na akademijama u Pragu (kod profesora V. Bukovca) i Minhenu (kod profesora P. Halma i C. Marra). Kasnije dobio stipendiju da uci umjetne zanate u Becu. Sluzbovao kao profesor crtanja u srednjoj tehnickoj skoli u Sarajevu i Zagrebu.

MIKULIC MARIO
Rodjen na Korculi 1924 godine preminuo u Sarajevu 1991 godine. Zavrsio Skolu za likovnu umjetnost u Sarajevu 1949 godine.

MIKULIC PLANINKA
Rodjena 1951 godine u Bugojnu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Slikarstvo i historiju umjetnosti studirala na Cambridge Univerzitetu, postdiplomski studij zavrsila na univerzitetu u Skoplju.

MILAKOVIC TATJANA
Rodjena u Novom Sadu 1964 godine. Zavrsila Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1987 godine, na istoj akademiji izabrana za asistenta na predmetu vecernji akt 1997 godine.

MILADIN-CURCIJA SILVIJA
Rodjena 1945 godine u Beogradu. Zavrsila Akademiju likovnih umjetnosti. Bavi se slikarstvom.

MILADIN ZELIMIR DADO
Rodjen u Mostaru 1942 godineZavrsio Akademiju za likovne umjetnosti u Beogradu 1966 godine i postdiplomske studije 1969 godine. Bavi se slikarstvom i grafikom.

MILADINOVIC PERO
Rodjen 1931 godine u Sanskom Mostu. Naivni skulptor u drvetu po zanimanju milicioner u penziji. Zivi u Sarajevu.

MILAKOVIC TATJANA

MILIDRAG MILOS
Rodjen 1950 godineZavrsio Akademiju za likovne umjetnosti u Sarajevu 1978 godine.

MILOJEVIC LJUBOMIR
Rodjen 1934 godine u Lasvi kod Trebinja. Graficar i slikar, Skolu za primjenjenu umjetnost, potom Pedagosku skolu likovni smjer, zavrsio u Sarajevu.

MILOVIC TANASKO
Rodjen u Fojnici kod Gacka 1900 godine preminuo u St. Louis, SAD 1964Iselio u SAD, upisuje se kao redovni student na Umjetnicku skolu pri Vasington univerzitetu u St. Louisu. Odlazi u Pariz na umjetnicke studije. U St. Louisu otvara svoj studio. Bio instruktor umjetnosti batika.

MILOSEVIC VANJA
Rodjen 1961 godine, Zavrsio School of Fine Art at the Kingston Polytechnic 1986 godine

MILJUS BRANKO
Rodjen u Dragotinji 1936 godine. Akademiju likovnih umjetnosti i specijalni tecaj zavrsio u Beogradu. Bavi se slikarstvom i grafikom.

MISIRLIC BEKIR
Rodjen u Banja Luci 1931 godine. Zavrsio VPS, likovni odsjek u Banja Luci. Zivi i radi u Banja Luci. Bavi se slikarstvom.

MISEVIC RADENKO
Rodjen u Rogatici 1920, preminuo u Beogradu 1995Zavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Beogradu odsjek slikarstvo gdje je zavrsio i specijalku. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu izabran u zvanje vanrednog profesora 1975 na predmetu likovna forma koji predaje do 1989 godine.

MITRINOVIC DRAGUTIN
Rodjen u Prijedoru 1903 godine, preminuoPohadjao umjetnicko-zanatsku skolu u Beogradu i Kunstgewerbeschule u Becu. Zavrsio akademiju u Krakovu i Parizu. Boravio u Poljskoj kao profesor. Bio vanredni profesor na Fakultetu primjenjeni umjetnosti u Beogradu. Clan je ULUS-a

MITROVIC GAVRO
Rodjen 1933 godine u Skaricu kod Bos. Samca preminuo u Beogradu 1962 godineSrednju Skolu za primjenjenu umjetnost zavrsio u Sarajevu a diplomirao na Akademiji za likovnu umjetnost u Beogradu.

MODRAKOVIC BRANKO
RodjenDiplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu-odsjek graficki dizajn.

MOJER-SOBER TAMARA

MOTIKA ANTUN
Rodjen 1902 godine u Puli, preminuoStudij na zagrebackoj Akademiji zapocinje u kiparskoj klasi prof. R. Valdeca, a zavrsava kao slikar u klasi prof. Lj. Babica 1926 godine. Od 1929 do 1940 godine predavao crtanje na gimnaziji u Mostaru, odakle je presao u Zagreb.

MRDOVIC LJUBODRAG

MRKIC ZDENKO

MUFTIC ESAD
Rodjen 1944 godine u GradaccuZavrsio Skolu za prijenjenu umjetnost u Sarajevu 1965. Akademiju za primjenjene umjetnosti u Beogradu 1970. Na istoj akademiji zavrsio i postdiplomske studije na grafickom odsjeku. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu izabran za asistenta 1979 na predmet grafike, koji predaje u zvanju vanrednog profesora do 1995 godine. Obavljao je duznost prodekana.

MUFTIC ISMET
Rodjen 1911 godine u Foci. Naivni slikar po zanimanju sluzbenik u penziji. Zivi u Sarajevu.

MUHIC HAMZALIJA
Rodjen 1960 godine u Sarajevu. Zavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu. Profesor u Skoli Pofalici.

MULIC SEMSUDIN
RodjenDiplomirao na Sumarskom fakultetu u Sarajevu i na Skoli primjenjenih umjetnosti u Zagrebu

MUHOVIC HAMID
Rodjen 1928 godine u Gacku. Slikarstvo ucio kod akademskog slikara Dobrivoja Beljkasica.

MUJADZIC OMER
Rodjen u Bosanskoj Gradiski 1903Zavrsio umjetnicku akademiju u Zagrebu 1924 kod profesora F. Kovacevica i Lj. Babica. Studij nastavio na Ecole des Beaux Arts u Parizu. U Zagrebu najprije radi kao saradnik Arheoloskog muzeja, a od 1931 je profesor na Akademiji likovnih umjetnosti.

MUJAGIC OMER
Rodjen 1959 godine u Sarajevu. Zavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu.

MUJEZINOVIC ISMET
Rodjen 1907 u Tuzli preminuo 1984 godineZavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Studij nastavlja u Parizu, a tehniku zidnog slikarstva specijalizira u Zagrebu kod Joze Kljakovica. Jedan od osnivaca skole za primjenjenu umjetnost u Sarajevu. Bio redovan clan Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

MUJEZINOVIC ISMAR
Rodjen u Osijeku 1942 godine. Zavrsio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1966 godine. Bio saradnik Majstorske radionice Krste Hegedusica. Bio Docent na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na predmetu slikarstvo koji predaje do odlaska 1979 godine.

MUJEZINOVIC SAIDA
Rodjena 1954 godine u Sarajevu. Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1978 godine.

MUJEZINOVIC SAMRA
Rodjena 1966 u Sarajevu. Zavrsila je Skolu primjenjenih umjetnosti u Sarajevu a diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1994 godine.

MULABEGOVIC ADI
Rodjen 1927 godine u Derventi, preminuoBavi se novinskom karikaturom i grafikom.

MULIC SEMSUDIN
Rodjen 1931 u Mostaru. Zavrsio Skolu za primjenjenu umjetnost u Zagrebu.

MUNDZIC ENES
Rodjen u Banja Luci 1940 godineZavrsio Skolu za primjenjenu umjetnost u Sarajevu 1961 godine. Bavi se grafikom.

MUSIC SEAD
Rodjen 1943 godine u BrckomZavrsio Akademiju za likovne umjetnosti 1969 godine i postdiplomske studije 1972 godine u Beogradu. Na Akademiji likovnih umjetnosti izabran za asistenta na predmetu vecernji akt, koji i sada nakon odredjene pauze predaje kao vanredni profesor. Obavljao je duznost prodekana.

MUSTAJBASIC MIRSAD
Rodjen 1958 godine u Novom Pazaru. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Profesor na Skoli primjenjenih umjetnosti u Sarajevu.

MUSANOVIC AIDA

Likovni stvaraoci u Bosni i Hercegovini
1894 - 2000


prethodna strana
sljedeca strana